Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Kołem Zainteresowania Kulturą Ormian przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego uprzejmie zapraszają na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2008 (poniedziałek), o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy placu Wolnica 1. Po życzeniach pan Jacek Nikorowicz wygłosi referat „Najważniejsi z moich przodków. Ród Nikorowiczów w dziejach Polski”.
Pan Jacek Krzysztofowicz z Krakowa poszukuje swoich krewnych. Wie jedynie, że jego dziadek Zachariasz Antoni Krzystofowicz urodził się w Kutach w roku 1886. Jeśli ktoś z Państwa mógłby pomóc – prosimy o informacje.

Uprzejmie informuję, że ukazał się kolejny podwójny numer biuletynu (50/51) i książka J. Chrząszczewskiego Ormianie polscy i ich chaczkar w Krakowie. Książka jest ilustrowana, napisana w języku polskim i dodatkowo została przetłumaczona na język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i ormiański. Autor omówił mało znane dzieje Ormian mieszkających od XIV wieku na ziemiach Rzeczypospolitej, wkład jaki wnieśli oni do polskiej kultury, nauki i sztuki, ich tragiczne losy podczas II wojny światowej oraz asymilację w nowej ojczyźnie, a także najnowszą historię budowy Chaczkaru Ormian polskich obok kościoła Św. Mikołaja przy ul. Kopernika 9 w Krakowie. Książka w pierwszej kolejności będzie rozesłana do osób, które wsparły finansowo budowę chaczkaru. Osoby zainteresowane książką proszone są o kontakt. (…)
Adam Terlecki, Prezes OTK

Wirtualny Świat Polskich Ormian