Drodzy Czytelnicy!
Na rok 2023 przygotowaliśmy kalendarz prezentujący najcenniejszy eksponat ze spuścizny polskich Ormian w zbiorach Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

Ewangeliarz ze Skewry, znany też jako Ewangeliarz lwowski, to najcenniejszy zabytek piśmiennictwa ormiańskiego przechowywany w zbiorach polskich. Powstał w Cylicji w 1198 lub 1199 roku, za panowania króla Lewona I. Fundatorem manuskryptu był ksiądz Stefan, kopistą i zarazem autorem miniatur – skryba Grzegorz. Ma ciekawe zdobienia, wykonane z wykorzystaniem wzorców bizantyńskich i ormiańskich. Ewangeliarz z racji wyjątkowej wartości i specjalnych wymogów przechowywania, zdeponowany został w skarbcu Biblioteki Narodowej w Warszawie. W kalendarzu pokazujemy tylko kilkanaście wybranych kart. W całości można podziwiać to wyjątkowe dzieło i wspaniałe iluminacje na stronie https://skarbnica.ormianie.pl oraz w katalogu Biblioteki Narodowej.

Autorami tekstów są profesorowie: Małgorzata Smorąg-Różycka i Krzysztof Stopka, autorką szaty graficznej Elżbieta Łysakowska, nad jakością tekstów polskich czuwała Lidia Molak, tłumaczenia na język ormiański dokonał Hayk Hovhannisyan, na angielski Marek Woźniczko, zgromadzenie materiałów i koordynacja całości – Maria Ohanowicz-Tarasiuk.

Druk: Drukarnia EFEKT Piotrowski sp.j., ul. Podkowy 99c, 04-937 Warszawa

 

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian