Drodzy Czytelnicy!
Na rok 2024 przygotowaliśmy kalendarz prezentujący kolejne portrety polskich Ormian

 

Autorem tekstów jest profesor Andrzej A. Zięba, autorką szaty graficznej Elżbieta Łysakowska, nad jakością tekstów polskich czuwała Lidia Molak, tłumaczenia na język ormiański dokonał Hayk Hovhannisyan, koordynacja całości – Maria Ohanowicz-Tarasiuk.

Druk: Drukarnia EFEKT Piotrowski sp.j., ul. Podkowy 99c, 04-937 Warszawa

 

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian