Publikacja właśnie otrzymała Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” XXX Edycji w kategorii „Popularyzacja Problematyki Wschodniej”.
Jak pisze Marcin Ł. Majewski w przedmowie: “Autorka nie sili się na skomplikowane analizy i rozważania tak chętnie snute przez historyków. Dyskretnie odsuwa szybę swojego wehikułu czasu, pozwalając dostrzec to, co w trakcie naukowych dysput często umyka wzrokowi – życie codzienne. Podczas lektury przed oczami staje korowód barwnych obrazów i dźwięków. Spośród gęstych tumanów kurzu dostrzegamy stada ryczących wołów pędzonych od mołdawskiej granicy i jadący w przeciwną stronę sznur skrzypiących wozów karawany kupieckiej, zmierzającej po wschodnie towary do Imperium Osmańskiego. Z oddali widać uchodźców ze zdobytego przez wojska osmańskie Kamieńca, którzy po tułaczce po bałkańskiej części Imperium Osmańskiego postanowili osiąść w tym pogranicznym rejonie. W dni targowe słychać gardłowe krzyki kupców zachwalających swoje towary, wyzwiska rzucane podczas kłótni. Autorka pokazuje nam kantor kupiecki i warsztat rzemieślniczy, zaprasza nas do obejrzenia ormiańskiego wesela i stypy, prowadzi nas przed oblicze sądu ormiańskiego, pozwalając przyjrzeć się błahym i poważnym sporom. Pozwala wszystkiego dotknąć, wszystko poczuć, zasmakować. Swoją opowieść Monika Agopsowicz kończy w momencie, w którym zaczyna się jej pierwsza książka Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska (2014) – w świecie dworków, w których Ormianie pędzili, zdawałoby się, monotonny ziemiański żywot. Ostatnie karty niezwykłej gawędy są dla czytelników stacją, na której mogą przesiąść się do drugiego wehikułu jadącego w kierunku kresowego Pokucia przełomu XIX i XX wieku”.
Książka zawiera 452 strony, 22 tablice genealogiczne, literaturę przedmiotu, indeksy: osób i geograficzny. Jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie Księgarni Akademickiej. Na stronie internetowej www.agopsowicz.pl są drzewa genealogiczne z książki, przedmowa i recenzje, zapowiedzi spotkań autorskich.
Przypominamy, że pierwszy, niewielki nakład książki szybko wyczerpał się. Autorka ma gotowy nowy dodruk i do jego wyczerpania sama zajmuje się dystrybucją książki. Gdyby ktoś chciał kupić Kresowego Pokucia początek. Ormianie proszony jest o kontakt na adres: monika@agopsowicz.pl. Cena – 65 zł plus koszt przesyłki. Książka jest też (od 5 marca) do kupienia w Księgarni Domu Spotkań z Historią (Warszawa, ul. Karowa 20) i na jej stronie internetowej.
Od początku kwietnia 2023 powinno być gotowe drugie uzupełnione wydanie publikacji Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska. Wydawcą tego tomu jest autorka.

Wirtualny Świat Polskich Ormian