Msza_za Armenię_ks. Kardynał Kazimierz Nycz16 października w 42. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, JE ks. Kazimierz Kardynał Nycz, zwierzchnik wiernych Kościoła ormiańskokatolickiego, przewodniczył w Świątyni Opatrzności Bożej mszy św. w intencji pokoju w Armenii, koncelebrowali ks. prof. Józef Naumowicz, ks. prał. Rafał Krawczyk oraz parafialni duchowni. Obecny był ambasador Republiki Armeni w Polsce JE. Samvel Mkrtchian, duszpasterz apostolskiego Kościoła ormiańskiego ks. Taron Ghulikyan, który przed mszą odśpiewał szarakan w jęz. ormiańskim.
Po mszy św. ks. Kardynał Kazimierz Nycz, ks. prof. Józef Naumowicz, ambasador Armenii i uczestniczący we mszy św. pozostali duchowni oraz przedstawiciele społeczności Ormian złożyli kwiaty pod chaczkarem przed Świątynią Opatrzności Bożej.
Obszerna relacja na stronie: Ordynariatu

Zdjęcia: Władysław Deńca

Wirtualny Świat Polskich Ormian