FUNDACJA KULTURY I DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH
13 maja, od godz. 17:30 – zaprasza do swojej siedziby przy ul. Świętojerskiej 12
Zapisy na spacer szlakiem ormiańskim po Starym i Nowym Mieście: nocmuzeow@ormianie.pl
Spacer rozpoczyna się w oznaczonej godzinie pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym.

Specjalnie dla nas, plakat wykonała Zuzanna Kłos

Wirtualny Świat Polskich Ormian