Miło nam poinformować, iż decyzją Kapituły Nagrody “Przeglądu Wschodniego”
nagrodę w Kategorii “Dzieła krajowe” za rok 2020 przyznano książce

? “Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego
w latach
1902 – 1938″

autorstwa Tomasza Krzyżowskiego

ksiazka_T_KrzyzowskiTa wspaniała wiadomość dotarła do nas od wydawcy
– Księgarni Akademickiej w Krakowie.

Ukazała się obszerna publikacja dr. Tomasza Krzyżowskiego pt. Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938. Jak przedstawił ją dr hab. Andrzej A. Zięba: Kościół ormiańskokatolicki w Polsce pod kierownictwem arcybpa Józefa Teodorowicza przeżył w pierwszych czterech dziesięcioleciach XX wieku odrodzenie. Pierwsze w jego dziejach media (czasopisma, audycje radiowe), renesans organizacji świeckich wiernych w nowoczesnej formie, wspaniała katedra, w której sacrum uzyskało niezwykłą kreację artystyczną, odnowienie kontaktów z macierzystą wspólnotą ormiańskich katolików w innych krajach, plany misyjne i wizja posłannictwa w społeczeństwie Polski i wobec Armenii – to niezaprzeczalne osiągnięcia, które mogły przynieść dobro w różnych wymiarach, narodowym ormiańskim i religijnym katolickim oraz ekumenicznym. Jak wiemy, tak się nie stało z powodu hekatomby, jaką Kościół ten i jego wierni doświadczyli w trakcie i w wyniku drugiej wojny światowej. Powszechnie przypisywano te osiągnięcia arcypasterzowi, człowiekowi o wielkiej osobowości i prestiżu przekraczającego granice konfesyjne. I bez wątpienia to był Kościół odnowiony przez niego, ale nie samotnie. Książka Tomasza Krzyżowskiego uzupełnia naszą wiedzę o źródłach i kierunkach odrodzenia, pokazując jak działały struktury tego Kościoła, jego instytucje, kapłani, zakon żeński, wierni. Autor okazał wielki kunszt w poznawaniu i analizie źródeł. Stworzył rzetelną, bogatą w dane, dobrze skomponowaną monografię. Jest to wierna historiograficzna rekonstrukcja procesu budowy łączącej mistyczne z ludzkim, której drugi z tych wątków przerwała nieubłagana Historia.
Bogato ilustrowaną książkę liczącą ponad 700 stron wydał krakowski Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce jako trzeci tom z serii “Biblioteka Lehahayer”. Publikację do druku przygotowała Księgarnia Akademicka, a współfinansowała jej wydanie Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sprawie nabycia książki proszę zwracać się do Księgarni Akademickiej: https://akademicka.com.pl/.

Wirtualny Świat Polskich Ormian