Archiwum Akt Nowych zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Archiwa kościołów i związków wyznaniowych w Polsce od roku 1918 do dnia dzisiejszego”, która odbędzie się w czwartek-piątek 25-26 kwietnia 2024 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Rynek Starego Miasta 31. Organizatorem wydarzenia jest Oddział VI archiwów społecznych Archiwum Akt Nowych.

W piątek 26 kwietnia Hanna Kopczyńska-Kłos wygłosi referat pt. “Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich – zasób, historia, znaczenie”. Program wydarzenia w załączniku do pobrania na stronie Archiwum Akt Nowych.

Wirtualny Świat Polskich Ormian