Przeglad_WschW zeszycie 2(58) kwartalnika Przegląd Wschodni, znajdujemy tekst Marcina Tyszki, który omawia działalność parafii ormiańskokatolickiej w Stanisławowie. Pełny tytuł artykułu to: “Przed zagładą; Z dziejów Parafii Ormiańskokatolickiej w Stanisławowie w ostatnich latach jej istnienia”. Marcin Tyszka, m.in. na podstawie dokumentów dostępnych w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, omawia najważniejsze wydarzenia z życia parafii, kreśli jej wizerunek w ostatnich latach niepodległości i czasu okupacji. Przytacza informacje o stałych nabożeństwach ale i o odbywających się uroczystościach związanych z kalendarzem liturgicznym. Przytacza relacje z najważniejszych wydarzeń, m.in. z koronacji obrazu Matki Boskiej Łaskawej w 1937 roku, które było wyjątkową uroczystością w życiu parafii i miasta Stanisławowa. Z zamieszczonego tekstu widzimy jak lata okupacji wpłynęły na wymuszoną redukcję działań, w dużej mierze ograniczających się do nabożeństw błagalnych, i mszy w intencjach “o szczęśliwy powrót…”. Autor zauważa ogromne zaangażowanie działających tu duszpasterzy, mimo utrudnień jakie rodziły się w związku z tragicznymi czasami.
W tym samym numerze Przeglądu Wschodniego Dariusz Maciak przygotował kronikę najważniejszych wydarzeń z lat 2016-2018, jakie miały miejsce w różnych ośrodkach w Polsce, a związanych z obchodami 650. rocznicy wydania przywileju z 1367 r., dla polskich Ormian przez króla Kazimierza Wielkiego.

Wirtualny Świat Polskich Ormian