Serdecznie zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką

5 lipca 2020 r. (niedziela) o godz. 11.00

w Warszawie, w kaplicy Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14.

Cieszę się bardzo, że będziemy mogli znów się spotkać na Liturgii.
Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

Uprzejmie proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego,
ustalonych przez Ministra Zdrowia i obowiązujących w kościołach:

1. Podczas pobytu w kaplicy oraz w czasie całej Mszy św. obowiązują maseczki (zasłanianie zarówno ust, jak i nosa).
Ręce można odkazić płynem antybakteryjnym znajdującym się przy wejściu do kaplicy.
2. Należy zachować odległość między sobą, można siedzieć co drugie krzesło.
3. Przy podejściu do Komunii także obowiązują odległości.
4. W związku z epidemią nie będzie spotkania po Mszy św.

Św. Grzegorzu z Nareku, patronie naszej parafii, módl się za nami !

Wirtualny Świat Polskich Ormian