Palmowa_1

Niedziela Palmowa jest pamiątką wjazdu Jezusa do Jerozolimy
na kilka dni przed świętem Paschy i kilka dni przed swoją Męką.
Na początku Wielkiego Tygodnia dołączamy do tego ogromnego tłumu,
który idzie za Jezusem, wielbi Go radosnymi okrzykami i śpiewem, wyznając
w ten sposób swoją wiarę. Niesiemy w rękach palmy albo inne gałązki czy kwiaty:
w tradycji ormiańskiej i polskiej są to często gałązki wierzby, które mają takie same znaczenie,
wyrażając cześć dla Przybywającego w imię Pańskie, ale także wiarę w Niego.
W liturgii ormiańskiej rzadziej używa się nazwy Niedziela Palmowa (Armavenyac Kiraki),
częściej Niedziela Kwietna (Ծաղկազարդ, Caghkazard,
dosłownie: Udekorowana kwiatami, ukwiecona, kwietna).
Także w polskiej tradycji kiedyś nazwano ją Niedzielą Kwietną.

* * *

W niedzielę Palmową są błogosławione palemki,które przynosimy do kościołów
na pamiątkę tych, którzy wówczas witali Jezusa
(w tradycji ormiańskiej gałązki wierzbowe są przygotowane w kościele
czy przed kościołem, tam są błogosławione i wtedy biorą je wierni).
Chociaż najbardziej pożądane jest błogosławieństwo podczas liturgii
kościelnej (także tej transmitowanej i za pośrednictwem transmisji),
należy jednak pamiętać, że błogosławić może każdy ochrzczony.
Przypomnijmy: to bardzo cenne, gdy rodzice błogosławią swoje dzieci
przez całe ich dzieciństwo robiąc krzyżyk na ich czole,
podczas I Komunii Świętej czy przed wyjściem z domu przed ślubem.

Poniżej modlitwa z rytuału ormiańskiego na błogosławieństwo palm,
które w tym wyjątkowym roku pandemicznym możemy odmówić w domu:
(po przeżegnaniu się i odmówieniu Ojcze nasz):
Boże, który pobłogosławiłeś lud Twój, który wyszedł powitać
Jezusa, Syna Twego, niosąc gałązki palmowe;
pobłogosław te gałązki, które my Twoi słudzy
przynieślimy na większą chwałę Imienia Twego.
Niech na nasz dom, do którego przynieślimy te gałązki,
i na wszystkich jego mieszkańców zstąpi Twoje błogosławieństwo,
a Twoja Prawica niech zachowa w zdrowiu duszy i ciała tych,
których odkupił Jezus Chrystus, nasz Pan,
przez swoją mękę i zmartwychwstanie.
Któremu należy się chwała, panowanie i cześć,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen
Odmówić „Chwała Ojcu i Synowi…” albo nadto inne modlitwy.

* * *

Msza święta w obrządku ormiańskim
w niedzielę 28 marca, o godz. 9.00.
wyłącznie z udziałem asysty liturgicznej, transmitowanej online
z kościoła pokamedulskiego na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5:
– strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
– fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Warto skorzystać także z mszalika do liturgii ormiańskiej,
dostępnego na stronie internetowej ordynariatu ormiańskiego.
www.ordynariat.ormianie.pl

Serdecznie zapraszam do udziału poprzez transmisję !
Przed Wielką Sobotą prześlę tekst błogosławieństwa pokarmów,
którego możemy dokonać w naszych domach.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz 

Transmisja – z kościoła pokamedulskiego na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5, poprzez:
– stronę internetową parafii www.lasbielanski.pl
(wystarczy wpisać las bielański lub lasbielański)
– fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski

palmowa-2

Wirtualny Świat Polskich Ormian