Po mszy św. ormiańskokatolickiej w niedzielę, 21 maja 2023 r. w salce na Łazienkowskiej 14 w Warszawie Maria Mączyńska, córka Stanisława Jędrzejowicza i Edward Mier-Jędrzejowicz przedstawiali historię swojego rodu – Jędrzejowiczów i Mier-Jędrzejowiczów. Prezentowali archiwalia – dokumenty i fotografie oraz współczesne publikacje. Były też ciekawostki i pytania. To cenny cykl spotkań o rodzinach polskich Ormian zorganizowany przez ks. Józefa Naumowicza. mag

Wirtualny Świat Polskich Ormian