Odszedł do Pana człowiek bardzo ważny dla naszego ormiańskiego środowiska, profesor Edward Tryjarski, turkolog, od 1974 profesor Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Autor ponad 200 prac z filologii i językoznawstwa dotyczących m.in. języka kipczackiego polskich Ormian, tekstów w piśmie runicznym z Mongolii, dialektów tureckich z Rumunii i Bułgarii.
W 2017 roku w serii: Pomniki Dziejowe Ormian Polskich ukazała się pozycja w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu prof. E. Tryjarskiego pt. “Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa”.
Pogrzeb prof. E. Tryjarskiego we wtorek 31.08 o godz. 13.00 na Starych Powązkach (kościół).

***

22 sierpnia 2021 (w wieku 77) w New Jersey, Stany Zjednoczone, zmarł  prof. George Bournoutian. Był irańsko-amerykańskim profesorem, historykiem i autorem pochodzenia ormiańskiego. Był emerytowanym profesorem historii i autorem ponad 30 książek, ze szczególnym uwzględnieniem historii Armenii, Iranu i Kaukazu. Wykładał historię Iranu na UCLA oraz historię Armenii na Columbia University, Tufts University, New York University, Rutgers University, University of Connecticut, Ramapo College i Glendale Community College oraz historia Rosji i ZSRR w Iona College. Władał wieloma językami w tym również polskim.

Wirtualny Świat Polskich Ormian