Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla państwa i społeczeństwa. Ordery i odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik podczas uroczystości zorganizowanej 4 kwietnia 2024 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wśród odznaczonych – dr hab. Andrzej A. Zięba, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla nauki polskiej, za osiągnięcia naukowo-badawcze. Pan prof. Andrzej Zięba od wielu lat współpracuje z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, wspierając nas swoją wiedzą i konsultacjami z zakresu historii Ormian. Gratulujemy przyznanego odznaczenia! https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Zi%C4%99ba_(historyk)

Wirtualny Świat Polskich Ormian