Przez ostanie dwa dni naszych 3-godzinnych dyżurów ekspozycję muzealną zwiedziło kilkanaście osób, w dużej części byli to goście z zagranicy. Para z Niemiec – Lena i Frank, kilka osób z Francji, studentka z Maroka, a wśród dzisiejszych gości dwie Ormianki – studentka Nune, z mamą Arpine (na zdjęciu). Nasza księga gości jest już prawie zapełniona, w części – wpisami w obcych językach. Wystawa budzi powszechne uznanie i często szczery zachwyt u zwiedzających.
Dzisiaj siedziba Fundacji była też miejscem pozyskiwania informacji naukowych przez p. Mikołaja, który specjalnie z Katowic przyjechał zbierać u nas materiały do swojej pracy magisterskiej. Pan Paweł przyjechał, aby przeglądać nasze ostatnie publikacje. Ogromna to dla nas satysfakcja z zainteresowania ekspozycją i zasobami naszej Fundacji. mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian