10 lutego w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, odbywało się spotkanie przedstawicieli organizacji ormiańskich z całej Polski. Większość z nich odnotowała swoją obecność.
W plan spotkania wprowadził prof. Andrzej A. Zięba, dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormian Polskich. Spotkanie w swoim założeniu miało odnieść się do treści poruszanych na podobnym, z roku 2009 – pod hasłem “Ormianie polscy i co dalej…”.
Pierwsza część poświęcona została przedstawieniu wyników spisu powszechnego z 2021 roku, – ciekawy referat przedstawiła p. prof. Renata Król-Mazur tłumacząc zawiłości metodologiczne i porównując wyniki z wynikami dwóch wcześniejszych. Było to przyczynkiem do pytań i wyjaśnień, jak w obliczu uzyskanych danych wygląda diaspora Ormian w Polsce, a ponadto zawiłości związane z definicją prawną określenia przynależności do mniejszości narodowej.
W dalszej części, na temat działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zabrał głos przedstawiciel naszej ormiańskiej mniejszości – Bogdan Kasprowicz.
Ponieważ całe spotkanie miało się odbyć w nawiązaniu do podobnego z roku 2009, swoje odniesienie do obecnej sytuacji wygłosiła Maria Ohanowicz-Tarasiuk, reprezentująca Fundację Kultury I Dziedzictwa Ormian Polskich. To wystąpienie wywołało dyskusję i wypowiedzi na temat własnych dokonań i działalności przedstawicieli innych organizacji.

Wirtualny Świat Polskich Ormian