Ormiańska Niedziela 15 sierpnia

Święto Wniebowzięcia Matki Bożej

– Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի –

jedno z pięciu głównych świąt w roku ormiańskim.

֎ ֎

Msza święta w obrządku ormiańskim o godz. 9.00
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach,
ul. Dewajtis 5.

Z całego serca zapraszam w tę niedzielę na Bielany i w następną – do Gdańska !
Z serdeczną pamięcią w modlitwie ks. Józef Naumowicz

 

Szczegóły na stronie: www.ordynariat.ormianie.pl

Wirtualny Świat Polskich Ormian