1 października, w oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie otwarto wystawę pt. „Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy”. Powstała w ramach współpracy Instytutu POLONIKA i Międzynarodowego Centrum Kultury, oglądać ją można od 2 października do 25 listopada.
Na wielu kolorowych planszach, obrazujących prócz piękna obiektu i opisów, prezentowany jest ogrom pracy jakiej dodonano w ratowaniu zabytku. Przedstawiono fragmenty malarstwa Henryka Rosena, które pokrywały ściany katedry, przed i po renowacji. Jak informowała w czasie otwarcia wystawy historyk sztuki specjalizująca się w twórczości Jana Henryka Rosena – dr Joanna Wolańska, pewne obszary były bardzo zniszczone. Złe warunki atmosferyczne jakie panowały we wnętrzch katedry w minionym czasie, kiedy to służyła jako magazyn, w bardzo poważnym stopniu uszkodziły znaczne fragmenty maliwideł.
Na szczęście, kilkanaście lat temu, dzięku staraniom i pracy historyków sztuki, konserwatorów oraz osób dobrej woli, wśród których byli przedstawiciele i naszej Fundacji, również osób po stronie ukraińskiej, przystąpiono do ogromnej pracy ratowania tego niepowtarzalnego zabytku. Obecnie trwają prace nad zakonserwowaniem mozaik autorstwa Józefa Mehoffera, a malowidła Henryka Rosena odzyskały dawny blask. Na wystawie możemy również zobaczyć inne dzieła twórcy wystroju malarskiego Jana Henryka Rosena, projekty przebudowy katedry wykonane przez krakowskiego architekta Franciszka Mączyńskiego, oraz makietę katedry. Wystawie towarzyszą projekcje multimedialne, w tym również przygotowane specjalnie dla dzieci, autorstwa Krzysztofa Czeczota. Wystawa, którą koniecznie należy odwiedzić, ukazuje niepowtarzalne piekno tego wyjątkowego zabytku.

Wirtualny Świat Polskich Ormian