Izydor_StatkiewiczIzydor Statkiewicz był od zawsze związany ze środowiskiem wrocławskim Polskich Ormian, również ze środowiskiem warszawskim i krakowskim, był wieloletnim członkiem Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Izydor_STATKIEWICZW środę, 30 czerwca, w bud. D-21 Politechniki Wrocławskiej, o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość odsłonięcie tablicy upamiętniającej Izydora Statkiewicza, projektanta i współtwórcy komputerowych systemów bibliotecznych.

Izydor Statkiewicz swoją pracę zawodową zaczynał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, a potem na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej, przez lata związany z Biblioteką Główną Politechniki Wrocławskiej. Współpracownik Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora PWr i Dyrektora Biblioteki za osiągnięcia zawodowe.

Był życzliwym słuchaczem i doradcą w wielu sprawach zawodowych i nie tylko, podziwianym za wszechstronne zainteresowania nauką i kulturą. Zapamiętany został jako człowiek wyjątkowo prawy i uczciwy.

Na uroczystości odsłonięcia tablicy byli obecni przedstawiciele wrocławskiego środowiska ormiańskiego.

Jego sylwetka w naszej Wiki Ormianie.

Wirtualny Świat Polskich Ormian