Ukazał się niezwykły zbiór wierszy “Morelowy sad” napisanych przez Bogdana Stanisława Kasprowicza, przetłumaczonych na język ormiański przez Laurę Toroyan-Kasprowiczową i przez Anzhelę Kayumową. Zbiór to niezwykły nie tylko dlatego, że dwujęzyczny, ale także z powodu pięknie dobranych ilustracji, wśród których są fotografie, grafiki Tigrana Vardikyana i obrazy – jak na przykład Gayane Shahmuradyan (akwarela na jedwabiu) czy Gagika Parsamyana (oleje na płótnie). Tomik dedykowany jest prof. Andrzejowi Pisowiczowi “który nauczył mnie poruszać się pośród liter stworzonych przez Mesropa Masztoca i myślą, sercem być blisko ‘grabaru’ – z głębokim pokłonem za wszystko co robi dla języka i kultury Ormian polskich”.
Wiersze wydał Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. red

Wirtualny Świat Polskich Ormian