W sobotę, 9 marca naszą ekspozycję muzealną odwiedziła pani Barbara Orłowska – wnuczka brata ostatniej ksieni Panien Benedyktynek Ormiańskich we Lwowie. Pani w tym roku kończy 90 lat i coraz częściej wraca pamięcią do lat swojego dzieciństwa i młodości. Wspominała więc swoją ciocię, Bronisławę Orłowską, która w zakonie przyjęła imię Elekta. Pani Barbara pamięta ją jako troskliwą ciocię, która pięknie grała na fortepianie, wspominała też przeżycia które skłoniły Bronisławę do wstąpienia do klasztoru ormiańskich benedyktynek. Pani Barbara, która zachowała swoje panieńskie nazwisko – Orłowska, obiecała przejrzeć rodzinne pamiątki i udostępnić nam te, dotyczące ksieni Elekty, do skopiowania dla naszego Archiwum.

Tego dnia nie zamykały się drzwi naszej Skarbnicy Polskich Ormian, było sporo gości i to szczególnie zainteresowanych tym o czym nasza ekspozycja opowiada.

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian