Aresztowany przez Ukraińców,
więziony przez Niemców i Polaków

to tytuł artykułu, zamieszczonego w Gazecie Oławskiej.

W Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej, mieszczącej się w odnowionym ratuszu, jednym z eksponatów jest pasiak obozowy Jana Markiewicza, ofiarowany zgodnie z wolą ojca, przez syna Kajetana.
Jan Markiewicz, z pochodzenia Ormianin, syn Antoniego i Heleny, urodził się 12 października 1912, w Kutach. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną, a we Lwowie gimnazjum. W Kutach prowadził sklep z książkami, był również gminnym urzędnikiem. W 1939 roku uczestniczył w kampanii wrześniowej, w okolicach Lwowa. Zmarł  w Oławie 11 stycznia 2004, i tu spoczął na cmentarzu przy ulicy Zwierzynieckiej.
Losy Jana Markiewicza z czasów wojny, okupacji, pobyty w obozach koncentracyjnych i niezwykle trudne pierwsze lata powojenne, są tematem poruszającego materiału zamieszczonego w Gazecie Oławskiej, autorstwa Piotra Turka.
Zamieszczamy link do tego ciekawego artykułu:  Gazeta Oławska
Tekst i fot.: Piotr Turek redakcja@gazeta.olawa.pl
Wirtualny Świat Polskich Ormian