Drodzy czytelnicy, na 2022 rok przygotowaliśmy kalendarz prezentujący wybrane eksponaty z naszych zbiorów, równocześnie pokazujące różne dziedziny naszej działalności.

 

W ubiegłym roku minęło 15 lat działalności Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, dlatego warto przypomnieć różne kierunki naszych działań, a przy tej okazji pokazać m.in. ich efekty. Nie wszystko można zobrazować na kartach kalendarza, dlatego przypominamy o takich działania, jak udostępnianie naszych zasobów; na stronach: www.archiwum.ormianie.pl oraz www.szukajwarchiwach.gov.pl umieszczamy zespoły kompletnie opracowane. Zasoby Fundacji wciąż się powiększają, gromadzimy armenika, otrzymujemy rodzinne spuścizny – niektóre czekają na opracowanie. Prowadzona jest działalność naukowa dzięki wieloletniemu projektowi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na bieżąco indeksowane i udostępniane są księgi metrykalne, Skarbnica Polskich Ormian i Wiki Ormianie wzbogacają swoje zasoby o nowe informacje, a www.wiki.ormianie.pl – o nowe biogramy. Wydaliśmy publikacje poświęcone historii i kulturze Ormian, m.in. ukazały się Ormiańska Warszawa i Ormiańska Polska, a w przygotowaniu jest publikacja popularnonaukowa poświęcona konwentowi benedyktynek ormiańskich ze Lwowa i portretom ich ksień. Już od 12 lat ukazuje się kwartalnik „Awedis”.

W miarę pozyskiwanych środków prowadzimy projekty konserwatorskie; ostatnio największym z nich jest konserwacja 11 portretów ksień zakonu Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa oraz dwa obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którymi Fundacja została obdarowana przez siostry benedyktynki z Wołowa, spadkobierczynie tych lwowskich. Konserwacji zostały poddane również trzy zabytkowe szaty liturgiczne.

W ubiegłych latach, dzięki staraniom Fundacji, zakonserwowane zostały dwa cenne obiekty na dziedzińcu katedry ormiańskiej we Lwowie – drewniana kapliczka zwana Golgotą i kolumna z figurą św. Krzysztofa niosącego małego Jezusa. W kościele św. Jacka przy Freta warto zobaczyć ormiańskie epitafia z XVII wieku; jedno z nich, jest repliką zabytku zniszczonego w działaniach wojennych i odtworzonego staraniem Fundacji. W 2019 roku odsłonięta została w archikatedrze warszawskiej tablica pamiątkowa poświęcona abp. Józefowi T. Teodorowiczowi i 100. rocznicy wygłoszenia kazania sejmowego

Staramy się również ratować zabytki papierowe, które sukcesywnie, w miarę otrzymywanych środków, są poddawane konserwacji.

Pozyskana w tym roku od m.st. Warszawy nowa siedziba Fundacji, przy ul. Świętojerskiej 12, w atrakcyjnej części miasta, w pobliżu ul. Freta i Starego Miasta, pozwala nam zapewnić lepsze warunki przechowywania zbiorów, daje możliwości organizacji spotkań i szkoleń, a przede wszystkim, po raz pierwszy, stworzenia stałej, ogólnodostępnej ekspozycji naszych zbiorów – Thesaurus Armenorum – Skarbnica Ormian.

Mam nadzieję, że to skrótowe spojrzenie przybliży charakter działań Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, więcej szczegółów o bieżących pracach znajduje się w załączonym jak co roku, sprawozdaniu.

Autorzy tekstów i zdjęć są uwidocznieni na poszczególnych stronach, autorką szaty graficznej jest Elżbieta Łysakowska, nad jakością tekstów polskich czuwała Zofia Jurkowlaniec a tłumaczenia na język ormiański dokonał Hayk Hovhannisyan, zgromadzenie materiałów i koordynacja całości Maria Ohanowicz-Tarasiuk.

Druk: Drukarnia EFEKT Piotrowski sp.j., ul. Podkowy 99c, 04-937 Warszawa

Kalendarz jest dostępny  stronie Wirtualnego Archiwum Polskich Ormian.

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian